Dzień bezpieczeństwa

symulator pożaru

Chcesz zorganizować aktywny dzień bezpieczeństwa dla swoich pracowników. Możemy zaproponować ciekawe ćwiczenia z praktycznego użycia podręcznego sprzętu przeciwpożarowego.  Zadziwiające jak mało ludzi posiada praktyczne umiejętności użycia tego sprzętu, które mogą znacząco zminimalizować ewentualne straty podczas pożaru. 

Przebieg ćwiczeń i czas aktywności możemy dostosować do Twoich potrzeb i możliwości finansowych.